Geografisk information (GIS)

Med geografisk information menar man uppgifter som hör till en lägesbestämd företeelse. Det kan till exempel vara fastigheter, byggnader, vägar, VA-ledningar eller lyktstolpar. Allt som finns någonstans och har någon egenskap kan hanteras i ett GIS.

På en karta kan man med hjälp av olika linjer, symboler och ytor med olika utseende och färger illustrera informationen från verkligheten.

GIS står för Geografiskt Informations System; system för att samla in, lagra, analysera och visualisera lägesbunden information. I ett GIS kan man koppla samman information av olika slag från olika källor och databaser. Från systemet kan man sedan visualisera och göra analyser som kan användas som beslutsunderlag vid för till exempel planering.

Ystads kommuns GIS-system är Geosecma för ArcGIS, och vi lagrar våra data på en ArcGIS Server.

Besök gärna vår Kartportal, där hittar du kommunens samlade interaktiva kartor.

 

 

 

Publicerad 2016-08-31, Uppdaterad 2019-03-21

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: gis@ystad.se