Almelund.jpg

Almelund 1

Syftet med ändringen av detaljplanen är att tillåta en tillbyggnad för handelsändamål, och medge att det tillkommer ytterligare en butik inom fastigheten Almelund 1. Bestämmelserna ändras så att användningen medger handel utan preciseringar. Byggrätten utökas i söder. Detaljplanen reglerar enbart utnyttjandegrad för teknikutrymmen på tak. Planändringen omfattar fastigheten Almelund 1.

Detaljplanen är utställd för samråd den 27 oktober - 19 november 2022

Tillhörande handlingar finns tillgängliga via länkar på denna sida, på Stadsbyggnadsavdelningens expedition på Tobaksgatan 11 i Ystad och på Ystads stadsbibliotek.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren. Mejla eva.nygren@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

 

 

 

Publicerad 2021-08-30, Uppdaterad 2022-11-11

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad