Almelund.jpg

Almelund 1

Syftet med ändringen av detaljplanen är att tillåta en tillbyggnad för handelsändamål, och medge att det tillkommer ytterligare en butik inom fastigheten Almelund 1. Bestämmelserna ändras så att användningen medger handel utan preciseringar. Byggrätten utökas i söder. Detaljplanen reglerar enbart utnyttjandegrad för teknikutrymmen på tak. 

Detaljplanen var ute på granskning den 10 november - 1 december 2023

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren, mejla eva.nygren@ystad.se 

 

 

 

 

 

Publicerad 2021-08-30, Uppdaterad 2023-12-04

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad