Balkakra_webbild.jpg

Balkåkra 18:53 och 1:162

Pendelparkering vid Svarte station

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda marken för parkeringsändamål. Det finns ett stort behov av fler parkeringsplatser i anslutning till tågstationen i Svarte, både för att hantera en ökad tågpendling och för att på sikt ge möjlighet att utveckla ett attraktivt centrum och en samlingsplats mellan stationen och stranden.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 13 juni 2019 men har överklagats, ärendet har därför överlämnats till Mark- och miljödomstolen.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar på den här sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Johan Maniet. Mejla johan.maniet@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30
 

 

Publicerad 2018-08-27, Uppdaterad 2019-11-28

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad