Lilla_Tvaren.jpg

Västra Sjöstaden, etapp 3

(Del av Lilla Tvären 1:3, sydväst om Drottning Margarethas väg)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra i huvudsak bostadsbebyggelse men även kontors- och centrumverksamhet som t ex nytt polishus, kontor, mindre butik, gym, restaurang samt skola eller förskola. Befintliga grönområden bevaras samt utvecklas och kompletteras.

Planområdet är beläget i västra delen av Västra Sjöstaden. Det avgränsas i norr av Drottning Margarethas väg, i väster av Dag Hammarskjölds väg, i söder av Edvinshemsvägen och i öster av grönstråk.

Planen var utställd för granskning 11 november - 2 december 2019.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren. Mejla eva.nygren@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30

 

Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2019-12-03

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad