Edvinshem_2_2.jpg

Edvinshem 2:2 och Hamnen 2:15

Planens syfte är att göra det möjligt att fortsätta använda mark för trafikändamål, att anlägga en parkering på platsen och att ordna in- och utfarter mot Österleden. Inom området ska det vara möjligt att ordna en station för återvinning av sorterat avfall.

Planområdet ligger i stadsdelen Hamnen i Ystad, i den östra delen av stationsområdet. Området ligger mellan spårområdet och Österleden. Det omfattar knappt 3 400 kvadratmeter mark.

 

 

 

Publicerad 2020-04-22, Uppdaterad 2020-05-18

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad