Elverket 9

Elverket 9

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, gruppboende och lägenhetsdaghem samt tekniska anläggningar och parkeringar inom den södra delen av kvarteret Elverket. Ändringen av detaljplanen görs i syfte att höja exploateringsgraden inom fastigheten Elverket 9 för att göra det möjligt att bygga till befintligt boende med fler lägenheter och ett större kök.

Planområdet ligger i östra delen av Ystad, i stadsdelen Östra förstaden. Det gränsar i öster, söder och väster mot bostadsbebyggelse och i norr mot bostadsbebyggelse och Ystads Energi AB´s kontor. Fastigheten omfattar 11 854 kvadratmeter mark uppdelat på två skiften som åtskiljs av en allmän gång- och cykelväg.

 

 

 

Publicerad 2019-06-26, Uppdaterad 2019-07-02

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad