Elverket_plangrans.jpg

Elverket

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, gruppboende och lägenhetsdaghem samt tekniska anläggningar och parkeringar inom den södra delen av kvarteret Elverket. Ändringen av detaljplanen görs i syfte att höja exploateringsgraden inom fastigheten Elverket 9 för att göra det möjligt att bygga till befintligt boende med fler lägenheter och ett större kök.

Planområdet ligger i östra delen av Ystad, i stadsdelen Östra förstaden. Det gränsar i öster, söder och väster mot bostadsbebyggelse och i norr mot bostadsbebyggelse och Ystads Energi AB´s kontor. Fastigheten omfattar 11 854 kvadratmeter mark uppdelat på två skiften som åtskiljs av en allmän gång- och cykelväg.

Dom i målet har överklagats och ärendet är därför överlämnat till Mark- och miljööverdomstolen.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar på den här sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Malin Blomberg Hading.
Mejla malin.blomberghading@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

Publicerad 2019-07-09, Uppdaterad 2021-02-18

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad