Fredrik.jpg

Fredrik

Mot Lilla Östergatan i Norr finns en zon närmast gatan som inte kan bebyggas vilket gör att traditionell bebyggelse i gatulinjen inte är möjlig. Planen möjliggör också i praktiken byggnader i upp till 10,8 meters byggnadshöjd mot Lilla Östergatan, vilken bör sänkas så att högst två våningar möjliggörs. Det finns också möjlighet till överbyggnad av i stort sett hela kvarteret.
Användningen i gällande detaljplan är bostäder med ett slutet byggnadssätt. Vid planläggning bör användning längs åtminstone Stora Östergatan istället vara centrum. Även eventuellt behov av bevarandebestämmelser ska utredas under planarbetet. Eftersom det finns ytterligare byggbar mark inom kvarteret bör detaljplanen ändras.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren, mejla eva.nygren@ystad.se

 

 

 

Publicerad 2021-08-30, Uppdaterad 2023-04-04

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress: 
Tobaksgatan 11, Ystad