Hagestad_33_18.jpg

Hagestad 33:18

Syftet med att upphäva detaljplanen inom den aktuella delen är att göra det möjligt att anta en vägplan för gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge.

Planområdet ligger i östra delen av Ystads kommun, strax söder om kommungränsen till Simrishamn och väster om väg 1022. Fastigheten Hagestad 33:18 gränsar i söder, väster och norr mot jordbruksmark samt i väster mot ett mindre skogsparti. Fastigheten omfattar ca 16 500 kvadratmeter mark och väg 1022 går över fastigheten.

 

 

 

Publicerad 2020-04-21

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad