Hedeskoga_13_3.jpg

Hedeskoga 13:3

Begäran om planbesked görs i syfte att göra det möjligt att använda marken för hantering, sortering och återvinning av massor, att jämställa med industriverksamhet, samt för upplag av spannmål. Avsikten är att genom mottagning av massor på sikt skapa en grund för framtida industritomter och –byggnader.

Området ligger norr om Ystads tätort, mellan Hedeskoga och Sövestad. Planområdet består av
två delar, och gränsar i väster mot Sysavs stora avfallsanläggning och några vindkraftverk. I norr,
öster och söder gränsar fastigheten mot jordbruksmark. Fastigheten omfattar drygt 10 hektar
mark.

 

 

 

 

Publicerad 2020-04-21

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad