Ny_plangrans_Kaseberga.jpg

del av Kåseberga 14:111

Detaljplanens syfte är att säkerställa att marken i Kåseberga hamn kan användas som fiskehamn, gästhamn och för näringsverksamheter som är knutna till eller har fördel av att ligga i hamnen. Befintliga byggnader inom planområdet säkerställs genom en byggrätt.

Detaljplanen var ute på samråd 13 juni - 10 augusti 2022.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Tove Heijel. Mejla tove.heijel@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

 

 

 

Publicerad 2020-04-21, Uppdaterad 2022-08-11

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad