Kopingebro_14_371.jpg

Köpingebro 14:371 med flera

Syftet med detaljplanen är att använda fastigheterna Köpingebro 14:371 och 14:81 för detaljhandel och att möjliggöra en tillbyggnad av den befintliga butiken. Varumottagning och avfallshantering ska ordnas inom fastigheterna. Även lämpligheten att ordna parkering och uteservering på den närliggande fastigheten 6:23 ska prövas och att ordna en säker förbindelse till parkeringen över genomfartsgatan. Detaljplanen syftar också till att göra det möjligt att använda fastigheten 14:23 för såväl centrum- som bostadsändamål.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Fredrik Malmquist, mejla fredrik.malmquist@ystad.se 

 

 

Publicerad 2020-09-15, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad