Lembke.jpg

Lembke 6-9 och 11

Syftet med ändring av detaljplanen är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheterna Lembke 6-9 och 11 så att det blir möjligt att förändra fastighetsindelningen, för att göra det möjligt att bygga radhus med äganderätt, vilket gällande detaljplan medger.

 

 

 

Publicerad 2021-03-22

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad