Statarlangorna.jpg

Lilla Tvären 1:12

F d del av Lilla Tvären 1:4

Detaljplanens syfte är att kunna använda fastigheten för bostadsändamål samt ordna lämplig tillfart till den tänkta bostadsfastigheten. Planen ska reglera byggrätt, krav på bevarande, utformning och gestaltning, i syfte att behålla uttryck och skala lika som för befintliga hus.

Planområdet ligger i nordvästra delen av Ystad, i anslutning till E65 mot Malmö. Det gränsar i öster direkt mot bostadsområdet Källesjö, i söder mot Malmövägen (E65) och jordbruksmark samt i väster och norr mot jordbruksmark.

Detaljplanen förväntas antas av Samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträde den 9 december 2020.


Planhandlingar finnas att ladda ner via länkar på den här sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Johan Maniet.

Mejla johan.maniet@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

 

 

Publicerad 2019-06-28, Uppdaterad 2020-11-24

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad