Plangrans_Nybrofalt-1.jpg

Nybrostrand 21:12

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda marken för camping, fritidsboende och rekreation, samt att reglera omfattning och utformning av kommande bebyggelse. Planen ska också lösa trafik till och från platsen. Planen syftar vidare också till att skydda värdefulla naturområden längs Nybroån, både biologiska och ekologiska värden och rekreativa miljöer.

Området ligger i den södra delen av Köpingebro tätort. Det gränsar i norr till Nybroån och skogsmark, i öster mot jordbruksmark och bostadsbebyggelse, i söder och väster mot en golfbana och i väster även mot Nybroån. Skåneleden och Sydkustleden (vandringsled och cykelled) och badplats finns ca 700 meter söder om platsen.

 

 

 

 

Publicerad 2020-09-21, Uppdaterad 2020-11-10

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad