Ostra_forstaden.jpg

Östra förstaden

Detaljplan för del av stadsdelen Östra förstaden från 1997 blev inte genomförd vad gäller indelning i allmänna platser (gator) och kvartersmark, under planens genomförandetid. Konsekvenserna av att fastigheterna inte följer gällande detaljplan är att det utgör hinder mot att bevilja bygglov, och att det innebär hinder för kommunen att besluta om ändamålsenliga trafikregleringar på allmänna platser. 

Detaljplanen är överklagad och ärendet är därför överlämnat till Mark- och miljödomstolen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta t f planchef Leila Ekman.
Mejla leila.ekman@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

Publicerad 2020-09-15, Uppdaterad 2021-02-18

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad