Uppdaterad_kartbild_Regementet_april.jpg

Simrishamn 1 & Borrby 1 och 2

Östra delen av regementsområdet

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att använda befintlig byggnad inom fastigheten Simrishamn 1 för bostadsändamål, samt att göra det möjligt att bygga nya bostäder inom kvarteret Borrby. Befintlig byggnad inom kvarteret Borrby ska vara möjlig att använda för kontor och verksamheter som är förenliga med bostäder. 

Detaljplanen godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-19 och har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande vid sammanträde 2020-12-09.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar här på sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren.
Mejla eva.nygren@ystad.se

 

Publicerad 2018-03-09, Uppdaterad 2020-11-23