SimrishamnBorrby_kartbild.jpg

Simrishamn 1 & Borrby 1 och 2

Östra delen av regementsområdet

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att använda befintlig byggnad inom fastigheten Simrishamn 1 för bostadsändamål, samt att göra det möjligt att bygga nya bostäder inom kvarteret Borrby. Befintlig byggnad inom kvarteret Borrby ska vara möjlig att använda för kontor och verksamheter som är förenliga med bostäder. Planens syfte är också att ändra användningen av västra och östra delen av Josephsons torg till kvartersmark för parkering.

Detaljplanen var ute på samråd 12 mars - 20 april 2018.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar här på sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren.
Mejla eva.nygren@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

Publicerad 2018-03-09, Uppdaterad 2019-10-01

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad