Uppdaterad_kartbild_Regementet_april.jpg

Simrishamn 1 & Borrby 1 och 2

Östra delen av regementsområdet

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att använda befintlig byggnad inom fastigheten Simrishamn 1 för bostadsändamål, samt att göra det möjligt att bygga nya bostäder inom kvarteret Borrby. Befintlig byggnad inom kvarteret Borrby ska vara möjlig att använda för kontor och verksamheter som är förenliga med bostäder. 

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige vid sammanträde 2021-02-18 men är överklagad och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar här på sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta t f planchef Leila Ekman.
Mejla leila.ekman@ystad.se

 

Publicerad 2018-03-09, Uppdaterad 2021-03-22