Verkmastaren.jpg

Verkmästaren 23

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att använda fastigheten för centrumverksamheter som handel, kontor, friskvård och för utbildning. Centrum-, kontors- och utbildningsverksamheter ska ge en möjlighet att utveckla fastigheten så att det skapas bra komplement till bostadsområden, fritidsanläggningar och skolor inom stadsdelen Surbrunnen. Planen ska också ge möjlighet till förtätning genom att tillåta bebyggelse i 3-5 våningar.

Området ligger i ett centrumnära läge i Ystads tätort, i stadsdelen Surbrunnen. Det gränsar i öster mot fastigheter med bilförsäljning, bostäder och friskvårdslokaler; i söder mot Parkgymnasiet och

Ungdomens hus; i väster mot bostäder och i norr tomma industrilokaler som ska ersättas med bostäder. Fastigheten har infarter från Industrigatan och Disponentgatan.

Detaljplanen vann laga kraft 9 januari 2020

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar på den här sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Johan Maniet.
Mejla johan.maniet@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30

 

Publicerad 2019-07-01, Uppdaterad 2020-01-13

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad