Verkmästaren 23

Kvarteret Verkmästaren 23
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att använda fastigheten för centrumverksamheter som handel, kontor, friskvård och för utbildning. Centrum-, kontors- och utbildningsverksamheter ska ge en möjlighet att utveckla fastigheten så att det skapas bra komplement till bostadsområden, fritidsanläggningar och skolor inom stadsdelen Surbrunnen. Planen ska också ge möjlighet till förtätning genom att tillåta bebyggelse i 3-5 våningar.

Området ligger i ett centrumnära läge i Ystads tätort, i stadsdelen Surbrunnen. Det gränsar i öster mot fastigheter med bilförsäljning, bostäder och friskvårdslokaler; i söder mot Parkgymnasiet och Ungdomens hus; i väster mot bostäder och i norr tomma industrilokaler som ska ersättas med bostäder. Fastigheten har infarter från Industrigatan och Disponentgatan.

Detaljplanen är ute på samråd 2 juli - 5 augusti 2019.

OBS! Svarstiden är förlängd till den 5 september 2019.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar på den här sidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Johan Maniet.
Mejla johan.maniet@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30

 

 

Publicerad 2019-07-01, Uppdaterad 2019-07-09

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad