Zephyr.jpg

Zephyr 7

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda fastigheten Zephyr västra 7 för bostadsändamål, parkering och centrumverksamheter. Detaljplanen ska reglera byggnadshöjd och utformning så att byggnaden i volymer och skala anpassas till omgivande bebyggelse från 40- till 60-talet, samtidigt som byggnaden ges en gestaltning som speglar nuet. Tomtindelning ska upphävas.

Fastigheten ligger i den norra delen av Ystads gamla stadskärna. Den gränsar i öster, söder och väster mot bostadsbebyggelse och i norr mot Blekegatan och Norreportsskolan. Fastigheten omfattar 5 858 kvadratmeter mark.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Tove Heijel, mejla tove.heijel@ystad.se eller ring expeditionen, 0411-57 72 30.

 

 

 

Publicerad 2020-04-21, Uppdaterad 2020-10-27

kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, ystad