8B7B3973_1.jpg

Landsbygdsstrategi

Med anledning av det inställda samrådsmötet som skulle ha ägt rum den 7 december finns nu en förinspelad presentation tillgänglig. Fokus för mötet var att inkludera byalagen i arbetet med landsbygdsstrategin. Se filmen nedan och kom med era tankar och idéer kopplade till de fem övergripande strategiska områdena som presenteras. Hör av er till projektledare Erik Hellberg via mejl eller telefon senast den 18 januari:

erik.hellberg@ystad.se

0411 – 57 72 34 

Syftet med landsbygdsstrategi

Syftet med landsbygdsstrategin är att belysa möjligheter, förutsättningar och utmaningar för landsbygden samt att visa kommunens prioriterade strategiska områden för landsbygden. Strategin ska vara en grund för samverkan mellan verksamma aktörer på landsbygden och i byarna och vara vägledande för kommunens fortsatta arbete med landsbygdsutveckling. 

Landsbygdsstrategin ska visa hur kommunen och landsbygdens aktörer gemensamt och var för sig kan arbeta för att bevara landsbygdens kvalitet och skapa hållbar utveckling av Ystad som helhet. Landsbygdsstrategin ska utgöra ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision.

 

Målet för landsbygdsstrategin är:

• att den ska innehålla strategier och tydliga ställningstaganden som visar den övergripande inriktningen för kommunens landsbygdsutveckling.

• att den ska vara brett kommunicerad och tas fram i en inkluderande process.

• att den ska ge en förståelse för hur såväl kommunen som andra aktörer kan arbeta enskilt och i samverkan för att främja en positiv utveckling för Ystads landsbygd, såväl för boende som verksamma.

• att den ska vara kortfattad och lättillgänglig, som målbild ska landsbygdsstrategin utgöra ett dokument på 12-16 sidor som mer visar hur än varför.

 

Projektplanen för landsbygdsstrategin finns länkad under handlingar. Projektplanen är preliminär och kommer att anpassas efter de förutsättningar som framkommer under arbetets gång.


Tidslinje

Har du frågor och funderingar kan du kontakta projektledare Erik Hellberg på mejl, erik.hellberg@ystad.se

 

 

 

Publicerad 2020-09-16, Uppdaterad 2020-12-14

Handlingar