8B7B3973_1.jpg

Landsbygdsstrategi

Just nu pågår framtagandet av en ny Landsbygdsstrategi. Syftet med Landsbygdsstrategin är att belysa möjligheter, förutsättningar och utmaningar för landsbygden och att visa kommunens prioriterade strategiska områden för landsbygden.

Ny Landsbygdsstrategi på remiss 29 april till 24 juni

Strategierna handlar både om det som görs idag och beskriver möjligheterna för hur Ystads kommun kan och vill arbeta för landsbygden i framtiden.

Strategin ska vara en grund för samverkan mellan verksamma aktörer på landsbygden och i byarna och vara vägledande för kommunens fortsatta arbete med landsbygdsutveckling.

Vi har genomfört dialogmöten, workshops och samlat in kunskap som ligger till grund för förslaget till Landsbygdsstrategi. Syftet med remissen är att fler ska få möjlighet ta del av förslaget och lämna sina synpunkter.

Förhoppningen är att vi kan få en bred delaktighet i dialogen kring förslaget till Landsbygdsstrategi, trots de begränsningar som nu finns.

Så här kan du gå till väga för att lämna dina synpunkter:

  • Byalag och intresseföreningar kan boka en digital eller fysisk träff mellan 29 april och 24 juni där ni har möjlighet att diskutera innehållet med oss. För att boka en träff mejla: erik.hellberg@ystad.se

  • Skriftliga synpunkter skickas in till sam@ystad.se eller Samhällsbyggnad, Stadsbyggnad, 271 80 Ystad.  Märk gärna e-posten och breven med "Landsbygdsstrategi” och diarienumret 2021/119.  Synpunkter på förslaget lämnas senast den 24 juni 2021.

Läs Remissversionen av Landsbygdsstrategi för Ystads kommun här.

Har ni frågor så tveka inte att höra av er!

Erik Hellberg, planarkitekt och projektledare  
Telefon: 0411- 57 72 34
E-post: erik.hellberg@ystad.seTidslinje, landsbygdsstrategi

 

 

 

 

Publicerad 2020-09-16, Uppdaterad 2021-05-11