Område söder om Österlenvägen

Stadsbyggnadsavdelningen har upprättat områdesbestämmelser för området söder om Österlenvägen samt byarna Hammar, Ingelstorp och Peppinge i Ystads kommun.

Planområde

Planområdet är beläget i de sydöstra delarna av kommunen. Syftet med områdesbestämmelserna är att säkra riksintresse för totalförsvaret samt skydda kulturmiljön i byarna Hammar, Ingelstorp och Peppinge.

Områdesbestämmelserna antogs av Kommunfullmäktige 2018-05-17 men har ännu inte vunnit Laga kraft.

Planhandlingar kan hämtas under länkar i rutorna till höger, (med hänsyn till PUL finns inga namn med i samrådsredogörelsen som publiceras på hemsidan). Fullständiga handlingar finns tillgängliga på Stadsbyggnad. Har du frågor är du välkommen att ringa planarkitekt Eva Nygren, 0411 - 57 72 36.

 

 

 

Publicerad 2015-05-25, Uppdaterad 2019-06-04

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se