Område söder om Österlenvägen

Stadsbyggnadsavdelningen har upprättat områdesbestämmelser för området söder om Österlenvägen samt byarna Hammar, Ingelstorp och Peppinge i Ystads kommun.

Översiktskarta
Planområdet är beläget i de sydöstra delarna av kommunen. Syftet med områdesbestämmelserna är att säkra riksintressen för totalförsvaret samt skydda kulturmiljön i byarna Hammar, Ingelstorp och Peppinge.

Planhandlingarna kan läsas/laddas ner via länkar på den här sidan (med hänsyn till GDPR finns inga namn med i samrådsredogörelsen). Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren, eva.nygren@ystad.se eller ringa vår expedition 0411-57 72 30

Områdesbestämmelserna vann Laga kraft 23 januari 2020.

 

 

Publicerad 2015-05-25, Uppdaterad 2020-02-07

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se