Översiktsplan 2005

Den gällande översiktsplanen för Ystad kommun är från 2005 med efterföljande tillägg och fördjupningar. Denna översiktsplan ska nu ersättas med en ny, med målår 2030.


En översiktsplan kan bestå av flera olika delar och man kan göra tillägg och fördjupningar av översiktsplanen för delområden eller enskilda orter. I Ystad togs 2011 fyra tillägg fram. Det har dessutom gjorts fördjupningar av översiktsplanen för staden Ystad, Köpingebro, Svarte och Kåseberga.

Vilka delar av gällande översiktsplan med fördjupningar och tillägg är aktuella?

De delar som fortfarande bedöms som aktuella i sin helhet är fördjupningarna för Ystad, Svarte och Köpingebro. Fördjupningen för Kåseberga bedöms inte vara aktuell. De olika tilläggen som togs fram 2011 behöver arbetas in i helheten och ställas mot de olika intressen som framkommer i processen med en ny översiktsplan. Eftersom översiktsplanen inte bedöms vara aktuell i alla delar kan det leda till att bedömningar som avviker från gällande översiktsplan görs, samt att vissa frågor hänvisas till att avvaktas till dess att ny översiktsplan antagits av kommunfullmäktige.

Här nedanför visas först de tre delar av översiktsplanen som är aktuella följt av delarna som inte är aktuella i sin helhet.

Publicerad 2013-10-22, Uppdaterad 2018-10-17

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

 

Översiktsplanering

Vill du läsa mer om vad den översiktliga planeringen av kommunen innebär? Du kan hitta information på Boverkets hemsida, klicka här.