Kåseberga

Fördjupad översiktsplan för Kåseberga

Plan o Bygg har upprättat fördjupad översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning för KÅSEBERGA i Ystads kommun.

Den fördjupade översiktsplanen består i huvudsak av tre delar: ny bostadsbebyggelse väster om samhället, ett besökscentrum Naturum/Kulturum och ett nytt trafiksystem.

Den fördjupade översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige i Ystad den 16 april 2009, § 36

Framsida Fördjupad översiktsplan för Kåseberga

Plandel med
Miljökonsekvensbeskrivning och
Trafikutredning

 

Underlag:
Byggnadsinventering
Inventering av Växter och djur    

 

 

 

Publicerad 2013-10-22, Uppdaterad 2019-02-12

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se