Översiktsplan 2005

Alla kommuner ska enligt Plan- och Bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

 

Översiktsplan 2005 Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige i Ystad, 2005-11-17, § 178.

 

Bild Framsida Översiktsplan 

Översiktsplanen anger användningen av mark- och vattenområden i grova drag och på lång sikt.

Översiktsplanen är en vision för kommunens utveckling.

Den antas av kommunfullmäktige och ger vägledning för kommunala beslut.    

Följande handlingar tillhör
kommunens översiktsplan:

Planen: sid. 1-27, sid. 28-38, sid.39-49,
sid. 50-66 och sid. 67-91

Underlag

Markanvändningskarta

Restriktionskarta
Publicerad 2013-10-22, Uppdaterad 2018-10-26

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se