Svarte

Fördjupad översiktsplan för Svarte

Fördjupad översiktsplan för Svarte i Ystads kommun har till syfte att pröva förutsättningarna för utbyggnad av Svarte samhälle samt att ange mål och riktlinjer för Svartes utveckling. Planperioden, det vill säga den tid för vilket fördjupningen beräknas gälla, är satt till perioden 2008 – 2030.

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i Ystad den 15 januari 2009, § 10.

     FÖP Svarte
 

Planhandling

Miljökonsekvensbeskrivning

Trafikutredning         

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-10-22, Uppdaterad 2019-01-21

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se