Bevarandeprogram för Ystad

"Ystad en stad värd att bevara" Bevarandeprogram 2005

Den gamla stadskärnan i Ystad har stora kulturella värden. För att på bästa sätt värna och ta tillvara dessa kulturvärden antogs år 2005 ett Bevarandeprogram, Ystad en stad värd att bevara, som i korthet beskriver den kulturhistoriska miljön. Ett program/dokument innehåller riktlinjer inför renovering, ombyggnation och utgör också ett underlag inför bygglovsprövning och fysisk planering. Hela Bevarandeprogrammet hittar du i rutan till höger.

Bevarandeprogram för Ystad 2005

Till Bevarandeprogrammet 2005, Ystad en stad att bevara, finns dessutom kopplat ett antal Byggnadsordningar som fokuserar på beskrivningar av olika delar av staden.

Hittills omfattas följande områden av Byggnadsordningar:

Stadskärnan
Östra Förstaden
Egna Hem
Regementet

Ett viktigt komplement till dokumenten ovan är den Byggnadsinventering som omfattar alla kvarter i Stadskärnan och omgivande områden som Östra Förstaden, Egna Hem m.fl.

I inventeringen beskrivs byggnaderna i text och bild. Dessutom finns uppgifter om arkitekt eller byggherre, byggnadsår och årtal för eventuella förändringar som genomförts. I samband med inventeringen har det också gjorts en värdering av byggnaderna, som grundar sig på byggnadernas kulturhistoriska och miljömässiga värden. Dessa värderingear är inte statiska. Framförallt noteras detta för en del av den yngre bebyggelsen som i en del fall är lågt värderade både avseende kulturhistoriskt, men också ur en miljömässig värdering.

En närmare presentation av områdenas byggnadsordningar och inventeringar hittar du i rutan Länkar till höger.

Har du frågor är du välkommen att ringa stadsantikvarie Karl Ekberg
0411-57 78 52.

Publicerad 2013-03-27, Uppdaterad 2019-01-23

Kontakt

Karl Ekberg
Stadsantikvarie
0411-57 78 52