Gestaltningsprogram

Bild, Illustration över Västra Sjöstaden

Gestaltningsprogrammets syfte är:

  • att illustrera och tydliggöra planens strukturella intentioner så att dess idéer och avsikter kan förverkligas
  • att beskriva och konkretisera planens idémässiga gestaltning
  • att beskriva principerna för stadsrummets och bebyggelsens utformning
  • att lägga fast riktlinjer för användning av material, färger, vegetation, belysning och andra element som ger staden, stadsrummet och bebyggelsen önskad karaktär

Gestaltningsprogrammet för Västra Sjöstaden antogs av kommunfullmäktige i oktober 2002 och kan laddas ner genom att klicka på länken i rutan till höger. 

 

 

 

Publicerad 2013-11-28, Uppdaterad 2019-05-23

Kontakt

Samhällsbyggnad
sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad