Naturvårdsprogram

Ett naturvårdsprogram går först och främst ut på att ta tillvara befintlig kunskap kring värdefull natur och på olika sätt bidra till att värdena finns kvar även i framtiden.

Syftet med naturvårdsprogrammet är att det ska också vara underlag till kommunens plan- och naturvårdsarbete framöver, men också fungera som inspiration och informationskälla om naturen i Ystadtrakten.

Naturvårdsprogrammet antogs av Kommunfullmäktige i augusti 2012.

Bild till sidan med naturvårdsprogrammet

Naturvårdsprogram för Ystads kommun med kartor, kan du hämta i rutan till höger under länkar. Filen till programmet är ganska stor så därför finns den också uppdelad i mindre delar för att den ska vara lättare att öppna.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-11-26, Uppdaterad 2019-05-22