Ortsanalyser

En ortsanalys syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt vilka styrkor och svagheter som orten har.

Metoden innebär att man hämtar in och sorterar fakta om orten, för att förstå dess historia, aktuella situation, förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter. Ortsanalysen beskriver orten som ett resultat av en historisk process.

Arbetet utfördes sommaren 2009 av Kajsa Rue Hallén och Lina Hellström under deras praktik på Plan o Bygg.

Bild till sidan med ortsanalyser

Ortsanalysen för Ystad gjordes i mars 2004 av Scandiakonsult Sverige AB.

Bild till sidan med ortsanalyser

 Alla programmen hittar du i länkar på den här sidan.

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-11-26, Uppdaterad 2019-03-21