Surbrunnsområdet

Ramprogrammet är ett underlag för den fortsatta fysiska planeringen i Surbrunnsområdet i centrala Ystad.

Ramprogram för Surbrunnsområdet i Ystad 

Syftet med ramprogrammet är att pröva förutsättningen för omvandling av Surbrunnsområdet till blandad stadsbebyggelse som bättre svarar mot områdets centrala läge. Efterfrågan på bostäder och handelstomter är stor i Ystad och här finns ett område med stora möjligheter att skapa centrumnära bostäder och handelslägen med god tillgänglighet för stadens alla invånare.

Ramprogrammet antogs av kommunfullmäktige i Ystad 2008-09-18, § 120 och kan hämtas i rutan till höger under länkar. 

 

 

 

Publicerad 2013-11-06, Uppdaterad 2019-05-14

Kontakt

Samhällsbyggnad
sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad