Vårdplan för kulturbyggnader

Ystads Kommun Samhällsbyggnad har i sin långsiktiga planering för fastighetsbeståndet låtit upprätta en vårdplan. Den omfattar våra kulturbyggnader och omfattar 16 byggnader varav fem är byggnadsminnesförklarade. Hela vårdplanen hittar du i rutan till höger.

Bild på Borgmästarehuset

Syftet med inventeringen och vårdplanen för byggnaderna är att få en god överblick och information om objektens status vad gäller historik, kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde, byggnadsmaterial och konstruktion, åtgärds- och renoveringsbehov etc. Till detta läggs information om hur åtgärderna/renoveringarna ska utföras samt med vilka material och metoder detta ska ske.

Publicerad 2013-11-26, Uppdaterad 2019-05-14

Kontakt

Rolf Strömblad
Underhållsingenjör


Tel: 0411-57 72 47
E-post: rolf.stromblad@ystad.se