Ystads stadsmiljöprogram

Ystads stadsmiljöprogram, policy för stadskärnan

Ystads stadsmiljöprogram innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön ska utvecklas. Tillsammans med andra dokument fungerar det som ett redskap och en inspiration för att förvalta och utveckla stadsmiljön.

Bild till StadsmiljöprogramSyftet är att skapa en bättre stadsmiljö för alla, boende, verksamma eller besökare i Ystad. Vi har alla glädje av och tjänar på att vi bryr oss om hur staden ser ut. Kring denna vision och målsättning ska alla kunna samsas. 

Detta ersätter tidigare Skyltprogram från 2002.

Stadsmiljöprogrammet är antaget av Kommunfullmäktige 2008-06-18, § 87. Hela programmet kan du hämta i rutan länkar.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-11-11, Uppdaterad 2019-02-13

Kontakt

Samhällsbyggnad
sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad