Flygbild_Stortorget.JPG

Stortorget Ystad

Stortorget i Ystad är en viktig mötesplats för både Ystadsbor och besökare. Platsen är också ett riksintresse med nationellt viktiga värden och kvaliteter. Det är nu tid att ta fram ett planprogram och en ny detaljplan för området.

Tyck till om förslaget om Stortorget

Nu finns det ett förslag till planprogram för Stortorget i Ystad klart att visas för allmänheten. 223 personer passade på att tycka till när vi frågade efter era synpunkter hösten 2019. Nu är det dags att tycka till om resultatet.

Analysen av Stortorget och platsens särskilda förutsättningar, tillsammans med resultatet av de dialoger och workshops som genomförts, har resulterat i ett planprogram med två planförslag. Planprogrammet visar var och hur det är lämpligt med permanenta serveringar och är grunden till den detaljplan som ska tas fram.

Nu har du chansen att skicka dina synpunkter till oss.

När: 25 juni - 7 augusti 2020

Planprogrammet finns utställt på:

Stadsbyggnadsavdelningens expedition
Tobaksgatan 11, Ystad, mån – fre 10 - 12

Ystads stadsbibliotek
Surbrunnsvägen 12, Ystad, mån – tors 10 - 19, fre 10 - 17 samt lör 10 – 14

ystad.se/stortorget

Skicka dina synpunkter skriftligen till:

Samhällsbyggnad, Stadsbyggnadsavdelningen, 271 80 Ystad.
Namnteckning ska kompletteras med namnförtydligande och adress.

E-post till sam@ystad.se
 

Den 7 augusti 2020 ska synpunkterna ha kommit in till expeditionen.

 

 

Publicerad 2019-08-22, Uppdaterad 2020-06-25

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Malin Blomberg Hading.

E-post: malin.blomberghading@ystad.se