Resultat medborgardialog

Under hösten 2019 fick invånare, företagare och näringsliv lämna sina tankar kring hur Stortorget upplevs i dag och hur det skulle kunna se ut i framtiden.

Förutom en digital medborgardialog, workshops med olika intressegrupper, fanns tjänstemän på plats på Stortorget för att prata och lyssna in medborgarna synpunkter.

Här kan du se resultatet från de olika dialogerna i form av ordmoln.

Vad gör du på StortorgetVad finns på ett bra Stortorg

Vad ska finnas på Stortorget i framtiden

 

Hur använder du Stortorget idag

Hur upplever du torgets olika delar_positivt


Hur upplever du torgets olika delar - negativtVilka funktioner tycker du ska finnas i framtidenVad ska finnas på torget i framtiden

 

Publicerad 2019-12-12, Uppdaterad 2021-05-21