Surbrunnsområdet

Ramprogrammet från 2008 är ett underlag för den fortsatta fysiska planeringen i Surbrunns-området i centrala Ystad.

Ramprogram Surbrunnen

Syftet med ramprogrammet är att pröva förutsättningen för omvandling av Surbrunnsområdet till blandad stadsbebyggelse som bättre svarar mot områdets centrala läge. Efterfrågan på bostäder och handelstomter är stor i Ystad och här finns ett område med stora möjligheter att skapa centrumnära bostäder och handelslägen med god tillgänglighet för alla.

Publicerad 2022-11-06, Uppdaterad 2024-06-19

Kontakt

Stadsbyggnad
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad