Lilla_Tvaren.jpg

Västra Sjöstaden, etapp 3

Sydväst om Drottning Margarethas väg

Detaljplanens syfte är att möjliggöra i huvudsak bostadsbebyggelse men även kontors- och centrumverksamhet som t ex nytt polishus, kontor, mindre butik, gym, restaurang samt skola eller förskola. Befintliga grönområden bevaras samt utvecklas och kompletteras.

Planområdet är beläget i västra delen av Västra Sjöstaden. Det avgränsas i norr av Drottning Margarethas väg, i väster av Dag Hammarskjölds väg, i söder av Edvinshemsvägen och i öster av grönstråk.

Detaljplanen var utställd på samråd under tiden 14 januari - 13 februari 2017.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar på denna sida.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren. Mejla eva.nygren@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30

 

Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2019-10-03