Statarlangorna.jpg

Lilla Tvären 1:4

Statarlängorna

Detaljplanens syfte är att kunna använda en del av fastigheten Lilla Tvären 1:4 för bostadsändamål samt ordna lämplig tillfart till den tänkta bostadsfastigheten. Planen ska reglera byggrätt, krav på bevarande, utformning och gestaltning, i syfte att behålla uttryck och skala lika som för befintliga hus.

Planområdet ligger i nordvästra delen av Ystad, i anslutning till E65 mot Malmö. Det gränsar i öster direkt mot bostadsområdet Källesjö, i söder mot Malmövägen (E65) och jordbruksmark samt i väster och norr mot jordbruksmark.

 

 

Publicerad 2019-06-28, Uppdaterad 2019-10-01

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad