Lotsen_1_karta.jpg

Lotsen 1

Detaljplanens syfte är att fastigheten Lotsen 1 ska kunna användas dels för kontor samt besöksanläggning och lager, dels för bostäder. Planen syftar också till att reglera bebyggelsens omfattning, utformning och placering, särskilt med avseende på risker från järnvägen.

Planområdet ligger i västra delen av Ystad, i stadsdelen Västra Industriområdet. Det gränsar i öster mot två bostadkvarter, i söder mot Ystadsbanan, i väster mot småindustri och i norr mot två obebyggda industritomter och en livsmedelsbutik.

 

 

 

Publicerad 2019-06-26, Uppdaterad 2019-10-01

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad