Sodra_Hedeskoga_plangrans.jpg

Södra Hedeskoga

Syftet med detaljplanen är att pröva en utbyggnad av Hedeskoga, främst i form av friliggande villor men även rad- och parhus.

Samrådet skedde under våren 2018 och nu pågår arbetet med att ta fram granskningshandlingar. När dessa är färdiga kommer det finnas en ny möjlighet att lämna synpunkter.

Efter granskningen återstår att ta fram antagandehandlingar, dvs de slutgiltiga handlingar som kommer gälla för planområdets utbyggnad. Förhoppningen är att detaljplanen kan antas under sista kvartalet 2019.

Detaljplanen var ute på samråd under tiden 29 mars - 25 april 2018

För detaljplanefrågor kan du kontakta planchef Johan Maniet på mejladressen johan.maniet@ystad.se

Intresserad av att köpa en tomt?
Trots att detaljplanearbetet startat kommer det dröja innan det finns säljklara tomter. Är du intresserad av att köpa tomt i Ystads kommun kan du anmäla dig till tomtkön via länk på den här sidan.

 

Publicerad 2016-01-12, Uppdaterad 2019-10-11

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad

Just nu

arbetar vi med att ta fram granskningshandlingar till detaljplanen. I detta arbete ingår att gå igenom de synpunkter som kom in i samrådet och vilka ändringar som behöver göras av planen. Bland annat innebär det att studera arkeologin i området närmre, då det upptäcktes fornlämningar i ett par områden inom planområdet under samrådet.

Tomtkö

Här hittar du länk till kommunens tomtkö.