Birgerskolan_och_parken.jpg

Vi som jobbar på planavdelningen

Stadsarkitekt
Leila Ekman
leila.ekman@ystad.se

Planchef
Johan Maniet
johan.maniet@ystad.se
Planarkitekt
Eva Nygren
eva.nygren@ystad.se
Planarkitekt
Sofie Wedin
sofie.wedin@ystad.se

Planarkitekt
Sofie larsson
sofie.larsson@ystad.se
Planarkitekt
Malin Blomberg Hading
malin.blomberghading@ystad.se
Planadministratör
Helena Regefalk
helena.regefalk@ystad.se
   
     
     
Publicerad 2019-04-04, Uppdaterad 2019-07-10

Stadsbyggnadsavd.

Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad