Riktlinjer för bostadsförsörjning

Här kan du läsa om var, och hur, det kan bli aktuellt att bygga i kommunen.

Bostadsförsörjningsprogram 2018

 

 

Publicerad 2013-04-03, Uppdaterad 2019-07-15

Kontakt

Mark- och exploatering
Tel: 0411-57 70 00

Andreas Olsson
Mark- och exploateringschef

Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare