Företag

Det finns överlag en stor potential att spara energi i svenska företag. Med 10 % minskade energianvändningen i genomsnitt i de företag som gjorde energikartläggningar under perioden 2010-2014 med stöd från Energimyndigheten.

Ekonomiska stöd

För små- och medelstora företag som vill energieffektivisera eller investera i förnybar energi finns ekonomiska stöd för:

  • Energikartläggning. Energikartläggningen ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet samt förslag på besparande åtgärder. Läs mer om energikartläggning här
  • Lokala klimatinvesteringar (Klimatklivet). Klimatklivets huvudsakliga syfte är att, genom lokala åtgärder, minska utsläppen som påverkar klimatet. Stödet kan sökas av alla utom privatpersoner. Läs mer om Klimatklivet här

Nätverk för energieffektivisering

Tillsammans med Energimyndigheten erbjuder Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen Skåne nätverk för skånska små och medelstora företag med en årlig energianvändning över 1 GWh. Läs mer om nätverken på Energimyndighetens hemsida eller kontakta Anna Evander, anna.evander@kfsk.se, 0728-854914 om du vill veta mer.

*Små och medelstora företag, SMF, är företag som sysselsätter högst 249 personer och har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år. Tillhör ditt företag en koncern behöver hänsyn tas till ägarförhållandena för att avgöra om och hur stor del av koncernens verksamhet som ska räknas in. Mer information om definitionen av SMF hittar du hos Energimyndigheten.

Publicerad 2016-04-20