Rundabordssamtal 2021

Intresset var stort när Ystads kommun bjöd in till exploatörsdialog inför uppstarten av detaljplanen för etapp 1 av Hamnstaden. Ca 30 byggaktörer samlades i Gamla rådhuset den 15:e oktober 2021 för att ta del av kommunens planer för framtidens Hamnstaden.

Drygt 50 personer från byggaktörer, fastighetsutvecklare och arkitekter samlades i Gamla rådhuset i Ystad för att lyssna in och diskutera framtidens Hamnstaden i Ystad. Det var både stora och små byggföretag, lokala och rikstäckande bolag som deltog i mötet.

Dialogen fortsätter nu med återkoppling till de som deltog samt nya möten med byggaktörer i olika konstellationer. I takt med att projektet utvecklas kommer informationen här på hemsidan också att uppdateras.

Publicerad 2021-09-22, Uppdaterad 2023-10-23