Arrende

Fastighetsavdelningen förvaltar mark och har ett stort antal arrenden. I dagsläget har vi nästan 1200 aktiva arrenden, 540 av dessa är villaplatser i Sandskogen.

Fastighetsavdelningen förvaltar mark runt om i kommunen från Löderup till Snårestad. En del av marken är inköpt i exploateringssyfte. Idag kostar det ca 3900 kr/ha och år att arrendera jordbruksmark av Ystads kommun.

Grönt sommarfält och en blå himmel

Publicerad 2013-04-17, Uppdaterad 2019-03-22

Kontakt

Sandra Persson (vikarie för Sofie)
Markförvaltare
sandra.a.persson@ystad.se
0411 - 57 73 19

Kontakt

Sofie Andersson (föräldraledig)
Markförvaltare
sofie.andersson@ystad.se
0411 - 57 73 19

Adress: Österportstorg 2A
271 80 YSTAD