Glemmingebro

Kommunen har tre tomter i Glemmingebro, dessa är just nu reserverade av Anebyhusgruppen. Är ni intresserade av någon av tomterna kan ni kontakta Freddie Nielsen, hussäljare Anebyhusgruppen, 040-618 18 60 / 070-716 07 15, freddie.nielsen@anebyhusgruppen.se. 

Gällande detaljplan styr hur tomterna får bebyggas.

Detaljplan för tomterna (pdf)

Tomt                            Areal (m2)    Pris (kr)
Slaghackan 1 (pdf)      888                 81 640     
Traktorn 14 (pdf)         790                78 700
Såmaskinen 1 (pdf)     856                80 680

Utöver köpeskillingen tillkommer anslutningsavgift för VA, 131 191 kr.

För kostnadsuppgift för anslutning av byggström och el, kontakta E.ON
040-25 50 00.

Läs mer om Glemmingebro på byalagets hemsida.

 

Publicerad 2013-05-27, Uppdaterad 2018-11-20

Kontakt

Försäljning, villatomter
Sofie Andersson
sofie.andersson@ystad.se
0411-57 73 19

Exploatering
Ida Olofsson
Mark- och Exploateringsingenjör
ida.olofsson@ystad.se
0411- 57 72 70