brandt_avfallsenheten_07.jpg

Abonnemang och taxor

Abonnemang

Kommunen ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Rest- och matavfall, slam från enskilda avloppsanläggningar, grovavfall och farligt avfall ingår i det kommunala insamlingsansvaret. Ystads kommun erbjuder abonnemang för rest- och matavfall, trädgårdsavfall och hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar samt hämtning av kyl- och frysmöbler. Allt annat hushållsavfall kan du lämna på Sysavs återvinningscentral i Hedeskoga. Kommunen ansvarar inte för insamling av förpackningar och tidningar.

 

Rest- och matavfall

Alla hushåll och verksamheter i Ystads kommun ska ha abonnemang för hämtning av restavfall såvida man inte fått beviljat undantag från kommunal insamling.

En- och tvåbostadshus har hämtning av restavfallet var 14e dag året om (26 hämtningar/år). För fritidshus som bara används under sommarmånaderna finns det ett sommarabonnemang med hämtning av restavfallet var 14e dag under sommaren (totalt 10 hämtningar). Boende i glebygd och med lite restavfall kan ansöka om månadshämtning, vilket innebär att restavfallet hämtas 13 gånger/år. Ansökan ska göras till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Flerfamiljshus och verksamheter kan ha hämtning av restavfallet var 14e dag, varje vecka, eller oftare. 

De flesta som har abonnemang för restavfall kan välja att även ha ett kärl för matavfall, som töms samtidigt som kärlet för restavfall. Undantaget är de hushåll och verksamheter som lämnar sitt restavfall i säck eller så kallad molok (framförallt boende i Sandskogen, Löderups Strandbad och delar av Hagestad naturreservat). Månadshämtning av restavfallet går inte att kombinera med kärl för matavfall, eftersom matavfallet måste hämtas minst var 14e dag.

Du som sorterar ditt matavfall får 20 procent rabatt på taxan för restavfall. Läs mer om matavfallsinsamling på ystad.se/matavfall.

 

Enskilda avlopp

Du som har enskilt avlopp ska ha abonnemang för slamtömning, såvida du inte fått beviljat undantag från kommunal hämtning.

Enligt Ystads kommuns Renhållningsordning ska enskilda avloppsanläggningar tömmas minst en gång per år. Du får en avisering ca två veckor innan tömning. Önskas tömning annan tid än den du fått aviserad kan du kontakta avfallsenhetens kundtjänst.

Trädgårdsavfall
Avfallsenheten i Ystads kommun erbjuder abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Hämtning av vanligt abonnemang innebär 16 hämtningar per år och hämtning av förlängt abonnemang innebär 18 hämtningar per år.

Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på Sysavs återvinningscentral i Hedeskoga.

 

Kyl och frys - uppehåll i hämtning 

På grund av nya lagkrav som börjar gälla 1 november för insamling och hantering av kyl- och frysmöbler, behöver Avfallsenheten i Ystads kommun pausa denna tjänst tillfälligt. Detta innebär att hämtning av kyl och frys pausas för både privatpersoner och verksamheter.

Sista hämtning är 28 oktober 2020.

Taxor

Gällande taxa för restavfall i en- och tvåfamiljshus, fritidshus samt flerfamiljshus och verksamheter och för enskilda avlopp, trädgårdsavfall samt kyl och frys hittar du på respektive undersida. Om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Publicerad 2013-07-01, Uppdaterad 2020-11-19

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00 (vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Renhållningschef
Catarina Göransson
Telefon: 0411-57 72 48
E-post: catarina.goransson@ystad.se

Miljöstrateg
Emma Nilsson
Telefon: 0411-57 70 86
E-post: emma.e.nilsson@ystad.se

Kommunikatör
Elin Jöryd 
Telefon: 0411-57 70 23
E-post: elin.joryd@ystad.se

Taxor 2020 Avfall & Renhållning

Anmäl nytt abonnemang

Anmäl nytt abonnemang till avfallsenhetens kundtjänst. För att kundtjänst ska kunna ta emot din anmälan behöver de ha reda på dina abonnemangsuppgifter:

1. Fastighetens adress
2. Fastighetsbeteckning
3. Namn och personnummer
4. Fakturaadress
5. Övriga kontaktuppgifter
6. Storlek på kärl och önskat tömningsintervall alternativt storlek och typ av enskilt avlopp
7. Startdatum

Anmälan skall ske senast 14 dagar innan abonnemanget ska börja gälla.

Adressändring

Uppsägning av avfallsabonnemang på grund av flytt ska göras senast 14 dagar innan flytten sker.

Kundtjänst Ekonomi
Telefon: 0411-57 76 80
(vardagar 9-15) 

E-post: kundtjanst@ystad.se

Hämtningsdagar

Glömt din hämtningsdag?
På Mina sidor hittar du ordinarie hämtningsdag och övriga abonnemangsuppgifter. Du loggar in med ditt kundnummer, som du hittar på fakturan från Ystads kommun. Lösenord skapar du första gången du loggar in.

Du kan även kontakta avfallsenhetens kundtjänst för att få reda på din ordinarie hämtningsdag.