Slamtömning.JPG

Taxa enskilda avlopp

Taxa för tömning av enskilda avloppsanläggningar i Ystads kommun gällande från 2020-01-01. Alla priser är inklusive moms. Om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Enligt Ystads kommuns Renhållningsordning ska enskilda avloppsanläggningar tömmas minst en gång per år. Du får en avisering ca två veckor innan tömning. Önskas tömning annan tid än den du fått aviserad kan du kontakta avfallsenhetens kundtjänst. Självklart kan du när som helst beställa extratömning av ditt enskilda avlopp enligt ordinarie taxa. Ring minst en dag i förväg, tömning sker tisdagar och torsdagar. Vid akut tömning, som inte kan vänta till nästkommande tisdag eller torsdage eller måste tömmas efter normal arbetstid, gäller särskild taxa.

Under fliken Tömning av enskilda avlopp hittar du mer information om vad som gäller vid tömning av ditt enskilda avlopp.

Typ

 Taxa

Trekammarbrunnar, septitankar och slutna tankar (< 5 kbm) avgift/brunn.

1 418kr

Tömning/extra kbm över 5kbm.

219kr

Tömning av köksbrunn i samband med ordinarie tömning av ovanstående slambrunn. Avgift/brunn.

427kr

Bomkörning, avgift/gång.

973kr

Akut tömning som ej kan anstå till tisdag eller torsdag

2 064kr

Akut tömning efter normal arbetstid (jourtid)

3 121kr

 

Publicerad 2013-05-14, Uppdaterad 2020-01-02

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00 (vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Renhållningschef
Catarina Göransson
Telefon: 0411-57 72 48
E-post: catarina.goransson@ystad.se

Miljöstrateg
Emma Nilsson
Telefon: 0411-57 70 86
E-post: emma.e.nilsson@ystad.se

Kommunikatör
Elin Jöryd 
Telefon: 0411-57 70 23
E-post: elin.joryd@ystad.se

Taxor 2020 Avfall & Renhållning

Akut tömning

Om en brunn måste tömmas akut och inte kan vänta till nästkommande tisdag eller torsdag, eller måste tömmas efter normal arbetstid, gäller särskild taxa. 

För att beställa akut tömning under kontorstid:

Ring avfallsenhetens kundtjänst, telefon 0411-57 71 00.

För att beställa akut tömning efter kontorstid:

Ring SOS-alarm, telefon 040-676 90 70.

Uppehåll i tömning

Medgivande om uppehåll i tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar kan efter anmälan från fastighetsinnehavaren meddelas av Samhällsbyggnadsnämnden. Förutsättningen för uppehåll i tömning är att fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader.