Tömning av rest- och matavfall.jpg

Taxa flerbostadshus och verksamheter

Taxa för hämtning av restavfall hos flerbostadshus och verksamheter i Ystads kommun gällande från 2020-01-01. Alla priser är inklusive moms. Om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Kärl ska vara utsatt till tomtgränsen i anslutning till farbar väg senast kl. 06.00 på tömningsdagen med handtagen utåt. Säck finns som alternativ där kärl inte går att införa.

Undrar du vilken tömningsdag du har? Kontakta Avfallsenhetens kundtjänst.

 

Grundtaxa

Vid tömning mer än en gång per vecka höjs abonnemanget med 50% för varje extra hämtning/vecka.

Sommartömning innebär att hämtning sker under v. 20-39.

 

Kärl, tömning varje vecka

190 liter: 3 994kr/år

240 liter: 4 950kr/år

370 liter: 6 690 kr/år

600 liter: 11 374kr/år

 

Kärl, tömning varannan vecka

190 liter: 1 997kr/år

240 liter: 2 475kr/år

370 liter: 3 345kr/år

600 liter: 5 687kr/år

 

Kärl, sommartömning varje vecka

190 liter: 1 390kr/år

240 liter: 1 714kr/år

370 liter: 2 316kr/år

600 liter: 3 936kr/år

 

Kärl, sommartömning varannan vecka

190 liter: 695kr/år

240 liter: 857kr/år

370 liter: 1 158kr/år

600 liter: 1 968kr/år

 

Säck, 160 liter

Varje vecka: 5 219kr/år

Varannan vecka: 2 609:50kr/år

Sommartömning varje vecka: 1 806kr/år

Sommartömning varannan vecka: 903kr/år

 

Tilläggstaxa

Extrahämtning i samband med ordinarie tömning

160 liter: 137kr/kärl eller säck

190 liter: 137kr/kärl eller säck

240 liter: 172kr/kärl eller säck

370 liter: 231kr/kärl eller säck

600 liter: 386kr/kärl eller säck

 

Extrahämtning utöver ordinarie tömning

Tillägg på ovanstående priser: 249kr/kärl eller säck

 

Skrymmande avfall

Skrymmande avfall <1kbm: 386kr

Skrymmande avfall >1kbm: containertaxa tillämpas

 

Uppehåll i avfallshämtningen <12 månader

För uppehåll i hämtning av restavfall mindre än 12 månader tillkommer en avgift på 2 335kr.

 

Gångavstånd

Gångavståndet räknas normalt från fastighetsgränsen till kärl/säck. Vid bilfria områden eller vid fastigheter där vi till exempel kan köra in med hämtningsfordonet på gården räknas gångavståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats till kärl/säck.

Taxan ökas med:

20 % om gångavståndet är mellan 20-39.99 meter

40 % om gångavståndet är längre än 40 meter

 

Publicerad 2018-12-11, Uppdaterad 2020-01-02

Kontakt

Avfallsenhetens kundtjänst

Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)

E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Taxor 2020 Avfall & Renhållning

Matavfallsinsamling

I Ystads kommun är matavfallsinsamling frivilligt. Från och med hösten 2018 kan alla som vill sortera ut sitt matavfall göra det. Du betalar ingenting för hämtningen av matavfallet och får dessutom 20 procent rabatt på ditt ordinarie sopabonnemang.