Lavendel.JPG

Taxa trädgårdsavfall

Taxa för hämtning av trädgårdsavfall i Ystads kommun gällande från 2020-01-01. Alla priser är inklusive moms. Om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Hämtning av trädgårdsavfall sker i 370-liters kärl på hjul. Hämtning sker en gång varannan vecka, måndag eller tisdag. Vid beställning av abonnemang får du besked om vilken dag och vecka som ditt trädgårdsavfallskärl kommer att bli tömt på. Kärl ska vara utsatt till tomtgränsen i anslutning till farbar väg senast kl. 06.00 på tömningsdagen med handtagen utåt.

Kontakta avfallsenhetens kundtjänst vid frågor eller för beställning av abonnemang.

 

Vanligt trädgårdsabonnemang, 16 hämtningar/år

  • 1 518 kr/år, hämtning sker v. 14-45

Förlängt trädgårdsabonnemang, 18 hämtningar/år

  • 1 707 kr/år, hämtning sker v.14-49

 

Publicerad 2014-01-20, Uppdaterad 2020-01-02

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00 (vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Renhållningschef
Catarina Göransson
Telefon: 0411-57 72 48
E-post: catarina.goransson@ystad.se

Miljöstrateg
Emma Nilsson
Telefon: 0411-57 70 86
E-post: emma.e.nilsson@ystad.se

Kommunikatör
Elin Jöryd 
Telefon: 0411-57 70 23
E-post: elin.joryd@ystad.se

Taxor 2020 Avfall & Renhållning

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentral

Som privatperson kan du kostnadsfritt lämna ditt trädgårdsavfall till Sysavs återvinningscentral i Hedeskoga. För näringsidkare kan en avgift tillkomma.

Vad är trädgårdsavfall?

Som trädgårdsavfall räknas växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel, t.ex. ris, löv, gräsklipp, barr, blast, vissna plantor, grönsaksrester, bär och ogräs. Sten, jord och rotvältor räknas inte som trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfallet ska givetvis vara en del av kretsloppet. Genom kompostering blir trädgårdsavfall till jord igen. Trädgårdsavfall får inte läggas i det vanliga kärlet för restavfall.