Tömning Västra Vallgatan.jpg

Grundabonnemang, taxor och hämtningsdagar för en- och tvåbostadshus

Här hittar du information om våra grundabonnemang och taxor samt hämtning, som gäller för restavfall om inget annat anges. Taxan gäller i Ystads kommun från 1 januari 2023. Priserna inkluderar moms och om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Grundabonnemang 

Grundabonnemanget inkluderar restavfall och alla hushåll samt verksamheter i Ystads kommun ska ha ett abonnemang för restavfall såvida man inte fått beviljat undantag från kommunal insamling. Restavfall inkluderar de sopor du kastar hemma i soppåsen efter att du har sorterat ut det som ska källsorteras.

Kontakta vår kundservice för anmälan och ändring av abonnemang eller vid frågor kring taxor. 

I grundabonnemanget kan du även välja till att sortera ut ditt matavfall. Då får du 30 % rabatt på ditt abonnemang och du får ett brunt kärl för ditt matavfall, särskilda papperspåsar att sortera matavfallet i samt en påshållare att ställa påsarna i, helt gratis. De flesta som har abonnemang för restavfall kan välja att ha ett kärl för matavfall, som töms samtidigt som kärlet för restavfall. Undantagen är exempelvis de hushåll och verksamheter som lämnar sitt restavfall i säck eller så kallad molok (framförallt boende i Sandskogen, Löderups Strandbad och delar av Hagestad naturreservat). 

Taxor

Priserna för grundtaxa gäller för restavfallkärl eftersom matavfallskärlet är gratis och hämtas samtidigt som restavfallet.

 
Kärl, hämtning varannan vecka  Kärl, månadshämtning -
ansökan görs hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
190 liter 2 673 kr/år 190 liter 1 243 kr/år
240 liter 3 313 kr/år 240 liter 1 530 kr/år
370 liter 4 478 kr/år 370 liter 2 069 kr/år
660 liter 7 613 kr/år 660 liter 3 517 kr/år

 

Säck, hämtning varannan vecka  Säck, månadshämtning - ansökan görs hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
160 liter 3 528 kr/år 160 liter 1 612 kr/år

 

Tilläggstaxor - extrahämtning, grovavfall och uppehåll i avfallshämtning 

 

Hämtningsdagar 2022/2023

Hämtningsdagar 2023 och avvikande hämtningsdagar 2022/2023

Publicerad 2018-12-11, Uppdaterad 2023-04-19

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

När hämtar vi ditt avfall?

Logga in på Mina sidor för att se dina ordinarie hämtningsdagar. 

Har du lite avfall?

Då kan du dela med din granne! 
Det blir inte mycket sopor kvar när man sorterar rätt. Det går därför bra att dela både rest- och matavfallskärl med närmaste granne. Upp till 3st hushåll kan dela kärl. Kontakta vår kundservice för mer information.

Månadshämtning
Du kan ansöka om tillstånd för hämtning av hushållsavfall 1g/månad under förutsättning att gällande krav för detta uppfylls. För mer information och ansökan kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Uppehåll i hämtning

Godkännande om uppehåll i hämtning av restavfall kan efter anmälan från fastighetsinnehavaren meddelas av Samhällsbyggnadsnämnden. Förutsättningen för uppehåll i hämtning är att fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period av minst 12 månader. Möjligheten för uppehåll i hämtning gäller inte  fritidsområden med hämtning via underjordsbehållare.

Underjordsbehållare?

Du som är boende i Sandskogen, Löderups Strandbad eller i delar av Hagestads naturreservat har tillgång till gemensamma underjordsbehållare, s.k. moloker. Ring vår kundservice för att få mer information om hur mycket sophämtningen kostar för dig.

Vill du få dina förpackningar hämtade?

Som privatperson erbjuder TMR pick-up service där du kan få kostnadsfri hämtning av dina förbrukade pappers-, plast- och metallförpackningar.

Läs mer på TMRs hemsida